Regulamin korzystania ze sklepu internetowego Superior


 

§1

Informacje ogólne

 1. Właścicielem, sprzedawcą, administratorem danych i podmiotem prowadzącym sklep internetowy Superior jest firma CLIFF SPORT Izabela Szybowska, 07-200 Wyszków, ul. Kościuszki 43/27, NIP 762-100-18-38.

 2. Niniejszy Regulamin korzystania ze sklepu internetowego nie wyłącza ani nie ogranicza praw konsumenta, wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów, które nie mogą być zmienione ani uchylone w drodze umowy.

 3. Niniejszy Regulamin korzystania ze sklepu internetowego Superior zwanego dalej eSklepem prezentuje zasady korzystania z eSklepu znajdującego się pod adresem internetowym www.superior.pl przez konsumentów w rozumieniu przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 4. Zakupów w sklepie Superior mogą dokonać osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Regulamin stosuje się wyłącznie do konsumentów, w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 5. Warunkiem korzystania ze sklepu internetowego Superior jest akceptacja Regulaminu oraz przestrzeganie wszystkich zawartych w nim zasad. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu w raz z załacznikami.

 6. Złóżenie zamówienie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie wszystkich informacji (prawo i obowiązków, regulaminu, potwierdzenia zamówienia, zmian statusów zamówienia) na elektronicznym nośniku trwałym (stronie internetowej www.superior.pl bądź poprzez wiadomości e-mail i SMS). Jeśli klient chce otrzytmać jakąkolwiek z powyższych informacji na innym nośniku trwałym jest obowiązany pofinformować o tym eSklep.

 7. Wszelkie prawa do marek oraz znaków towarowych prezentowanych na stronie sklepu Superior należą do ich właścicieli i objęte są ochroną wynikającą z przepisów polskiego oraz międzynarodowego prawa. Wszelki nazwy i znaki towarowe zostały podane wyłącznie w celu identyfikacji produktu.

 8. Wszystkie produkty wymienione i opisane na stronie internetowej są zaproszeniem do składania ofert w formie zamówień w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 9. Transakcja odbywa się przez internet w formie umowy zawieranej pomiędzy Kupującym a eSklepem. Do zawarcia umowy dochodzi z chwilą kliknięcia przycisku "ZAMÓW" w widoku kasy (https://www.superior.pl/onestepcheckout), jest ono równoważne z dokonaniem zamówienia z obowiązkiem zapłaty.

 10. Sprzedaż towarów w eSklepie i obsługa posprzedażowa realizowana jest na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 11. Regulaminu nie stosuje się do towarów zakupionych inną drogą niż za pomocą eSklepu.

 12. Zdjęcia produktów mają charakter informacyjny. Wpływ na ich wygląd ma rozmiar i ustawienia ekranu na, którym są wyświetlane.


 

§2

Składanie i realizacja zamówień

 1. Zamówienia można składać bez ograniczeń czasowych przez 7 dni w tygodniu. Realizacja zamówień odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. 9-17.

 2. Zamówienia złożone w piątek po godzinie 15:00, w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy zostaną podjęte do realizacji następnego dnia roboczego.

 3. Czas realizacji zamówienia to czas od momentu potwierdzenia złożenia zamówienia do momentu wysłania towaru. W przypadku wybrania podczas zamówienia płatności przez portal płatniczy PayU lub przelewem czas realizacji zamówienia liczy się od momentu zaksięgowania wpłaty na naszym koncie.

 4. Produkty prezentowane na stronie www.superior.pl są dostępne na stanie magazynowym. Obsługa sklepu dołoży wszelkich starań, aby wysyłki towaru realizowane były tego samego bądź następnego dnia roboczego. Jednak zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia tego czasu do 5 dni roboczych.

 5. Stan magazynowy sklepu internetowego, odświeżany jest co mniej niż 10 min. W sytuacji gdy, został wykupiony ostatni produkt (o odpowiednim modelu, kolorze i rozmiarze) w sklepie stacjonarnym, oraz zostało złożone zamówienie w sklepie internetowym na ten sam produkt przed tym jak został on usunięty ze stanu magazynowego sklepu internetowego złożenie zamówienia uważa się za niebyłe. Konsument jest możliwie jak najszybciej informowany i indywidualnie ustalana jest dalsza procedura postępowania. W sytuacji gdy konsument dokonał świadczenia pieniężnego na rzecz eSklepu, eSklep zobowiązany jest do zwrotu otrzymanego świadczenia bezwłocznie. Zwrot następuje na konto z którego został wykonany przelew w przypadku płatności przelewem, w przypadku płatności przez portal płatniczy PayU na konto wskazane przez konsumenta.

 6. Podczas dokonywania zamówienia konsument jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu doręczenia, adresu e-mail oraz telefonu kontaktowego.

 7. Każde zamówienie przyjęte do realizacji zostanie potwierdzone e-mailem na podany podczas składania zamówienia adres e-mail.

 8. Zamówienia, co do których istnieją jakiekolwiek wątpliwości będą weryfikowane przez obsługę eSklepu. Zamawiający zostanie poinformowany o tym fakcie drogą mailową lub telefoniczną. Może to spowodować wydłużenie czasu realizacji zamówienia.

 9. Klient ma możliwość modyfikacji oraz anulowania złożonego i potwierdzonego zamówienia, wysyłając e-maila na adres: sklep@superior.pl nie później jednak niż do momentu jego wysłania (momentu przekazania paczki firmie spedycyjnej).

 10. Zamówienia wysłane nie mogą być anulowane. W przypadku przesyłek za pobraniem Zamawiający może zrezygnować z odebrania zamówionej paczki – eSklep będzie się jednak domagać zwrotu kosztów przesyłki od klienta do sklepu do wysokości faktycznie poniesionych opłat. Do niniejszej sytuacji stosuje się przepisy dotyczące zwrotów.

 11. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są oryginalne, fabrycznie nowe oraz wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych.

 12. W naszym sklepie możecie Państwo dokonać płatności w wygodny dla siebie sposób. Prosimy o podawanie numeru zamówienia, podawany on jest po złożeniu zamówienia w raz danymi do przelewu. Umożliwiamy kilka sposobów płatności:

  • przelewem na konto firmowe 58 1910 1048 2788 5066 2244 0001 CLIFF SPORT Izabela Szybowska, ul. Kościuszki 43/27, 07-200 Wyszków

  • kartą kredytową lub przelewem – za pomocą systemu płatności on-line PayU

  • kupnem na raty za pośrednictwem portalu PayU

  • gotówką za pobraniem - przy doręczeniu przesyłki przez kuriera.

 13. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny te nie zawierają kosztów wysyłki.

 14. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie składania zamówienia.

 15. Do każdego zamówienia przekazujemy dowód zakupu, może być on w postaci paragonu lub faktury VAT. Klient poprzez podanie adresu e-mail wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT w formie elektronicznej.

 16. Sklep realizuje dostawę zamówionych towarów za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS.

 17. Na terenie Polski czas dostawy za pośrednictwem kuriera to zazwyczaj 1-2 dni robocze.

 18. Maksymalne koszty transportu na terytorium Polski:

  • 12 zł – przedpłata przelewem oraz płatność poprzez portal PayU, wysyłka kurierem

  • 15 zł – wysyłka za pobraniem, płatność odbiera kurier podczas dostarczania paczki

  • CLIFF SPORT zastrzega sobie możliwość organizowania promocji, w związku z którymi cena wysyłki, może ulegać obniżeniu. Wiążący koszt transportu jest pokazywany w chwili składania zamówienia po wyborze sposobu płatności.

 19. Koszty transportu podane w eSklepie dotyczą terytorium Polski. Koszty przesyłek realizowanych do innych państw będą wyliczane indywidualnie.


§3

Reklamacje, zwroty i wymiana

 

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r. pozycja 827 ze zm.) Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego może odstąpić od zawartej umowy w terminie 30 dni bez podania przyczyny. Termin liczy się od dnia dostarczenia wszystkich produktów z zamówienia.

 2. Do zachowania powyższego terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed upływem terminu. Wzór oświadczenia: przykładowy formularz oświadczenia

 3. W razie odstąpienia od umowy strony zobowiązane są do zwrotu tego co świadczyły. Zwrot towaru przez Klienta będącego konsumentem powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni na adres podany w zakładce kontakt. Koszty dostarczenia zwracanego produktu ponosi Klient. Sklep nie przyjmuje paczek odesłanych za pobraniem.

 4. Zwracany towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu.

 5. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie produktu/ów wraz z kosztem dostawy (najniższy koszt dostawy jak był dostępny podczas składania zamówienia) przesyłki niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni.

 6. Zwrot pieniędzy następuje w sposób taki sam jak dokonano zapłaty za zamówienie, o ile konsument nie wskaże innej metody zwrotu, która ma niższe koszty niż metoda domyślna.

 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będącej wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

 8. Sprzedający odpowiada wobec Klienta będącego osobą fizyczną, dokonującą zakupu w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością zawodową lub gospodarczą za niezgodność z umową towaru zakupionego przez Klienta w zakresie określonym ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U.02.141.1176 z późn. zm.).

 9. Klientowi przysługuje prawo zgłoszenia niezgodności towaru z umową („Reklamacja”), w przypadku gdy towar jest niezgodny z umową w myśl ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. W takim przypadku należy niezwłocznie skontaktować się z obsługą sklepu, która wskaże miejsce przesłania reklamacji i wraz z kopią dokumentu sprzedaży oraz wypełnionym Drukiem Reklamacji lub stanowiącym załącznik numer 2 lub innym oświadczeniem zgodnym z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przesłać na wskazany adres.

 10. Sprzedającemu przysługuje 14 dni od otrzymania przesyłki na rozpatrzenie reklamacji. Jeżeli reklamacja jest zasadna, a co za tym idzie rozpatrzona na korzyść Klienta, Sprzedawca spełnia roszczenia klienta o ile są one zgodne z obowiązujacym prawem.

 11. Produkty zakupione w naszym Sklepie internetowym można wymienić. Koszt przesyłki w obie strony pokrywa Klient. Wymianie podlegają tylko towary nie posiadające śladów użytkowania, w oryginalnym opakowaniu, z oryginalnymi metkami towarowymi. Nienależyte opakowanie produktu do transportu (np. taśma naklejona na oryginalnym opakowaniu) może być przyczyną odmowy wymiany towaru.


 

§4

Ochrona danych osobowych

 

 1. Dokonanie rejestracji lub złożenie zamówienia w eSklepie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedającego oraz podmioty z nim powiązane, danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym RODO w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia oraz obsługi posprzedażowej. Administratorem danych osobowych jest firma CLIFF SPORT Izabela Szybowska z siedzibą przy ul. Kościuszki 43/27, 07-200 Wyszków (kontakt między innymi przez adres email sklep@superior.pl). Dane są przetwarzane w celu realizacji zamówień na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Przekazanie danych jest dobrowolne, jednak brak ich przekazanie uniemożliwi dokoniania zakupu (zawarcia umowy kupna - sprzedaży ze Sprzedawcą). Dane osobowe przetwarzane są przez czas nieokreślony, pozwala to dostosować politykę rabatową do Klienta. 

 2. Każdy kogo dane są zbiorze danych eSklepu ma prawo do żądania dostępu do swoich danych, sprosotwania oraz usunięcia danych, a także sprzeciwu w stosunku do ich przetwarzania. Można również wystąpić o przeniesienie swoich danych. Każdy klient ma prawo do wniesienia skargi do stosownego organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 3. Administrator danych zobowiązuje się do przestrzegania pufności danych, poprzez nieudostępnianie ich osobom nieuprawnionym i odpowiednie zabepieczenie przed nieuprawnionym dostępem. Administrator danych zobowiązuje się również do niewykorzystywania danych w innys sposób niż wskazane w Regulamienie. 

 4. Dane mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę i usługę "za pobraniem" (General Logistics Systems Poland Sp. z o.o.), realizację płatności (PayU S.A.), dostarczanie informacji przez sms (serwerSMS - Artnet Sadowski Artur), remarketing (RTB House). Na stronach internetowych podmiotów wykonujących te czynności są dostępne ich polityki prywatności. Konsument jest obowiązany zapoznać się z nimi. Akceptacja niniejszego regulaminu jest jednoznaczna na akceptację polityk prywatności tych podmiotów.

 5. eSklep nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych przez użytkownika.

 6. Zalogowany Klient, który wyrazi zgodę poprzez formularz na otrzymywanie newslettera – wyraża tym samym zgodę do wykorzystywania swoich danych dla celów marketingowo-promocyjnych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. nr 133, poz. 883). Będzie tą drogą informowany o nowościach, akcjach promocyjnych lub kuponach rabatowych.

 7. Akceptacje regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na:

 • przekazywanie Ceneo sp. z o.o. przez eSklep Superior informacji o dokonanych zamówieniach w tym adresów e-mail przetwarzanie przez  Ceneo.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań informacji o zamówieniach (w tym adresów e-mail), w zakresie objętym Regulaminem, w tym w celu: przesyłania Kupującym przez Ceneo Ankiet oraz wiadomości e-mail dotyczących transakcji dokonanej przez Kupującego w Sklepie Internetowym Kontrahenta uczestniczącego w prowadzonym przez Program Zaufanych Opinii.

 • Rozwinięcem tego paragrafu jez Załącznik nr 1 dostępny pod adresem https://superior.pl/polityka-prywatnosci

 

§5

Postanowienia końcowe

 

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, odpowiednich ustaw prawa polskiego a także Unii Europejskiej (w tym RODO).

 2. Regulamin dostępny jest w siedzibie właściciela eSklepu oraz na stronie internetowej eSklepu.